กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประหยัด พร้อมวงศ์
ครู คศ.3

นางโสภา กังวาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวจริยา ศักดิ์สิทธิ์
ครูวิกฤติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0