คณะผู้บริหาร

นางพิทยา พุ่มอิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา