ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางกำดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 พ.ค.60 สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีแนวทางให้จังหวัด อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสร้างจิตสำนึก  กำหนดมาตราการ เรื่องดังกล่าวโดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า การขับรถต้องมีใบขับขี่ สวมหมวกนิรภัยสำหรับมอเตอร์ไซด์ คาดเข็มขัดสำหรับรถยนต์ สภาพรถต้องพร้อมรวมทั้ง ต้องมีการทำประกันภัยตามกฎหมาย การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ขับขี่รถเร็วเกินกำหนด เมาไม่ขับ  การนั่งท้ายรถกระบะ และการปฏิบัติตามกฎจราจร  โรเรียนจึงขอแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือมาณ.ที่นี้ อนึ่งการจอดรถรับส่ง-นักเรียนขอความร่วมมือจอดตรง สถานที่ทีมีป้ายบอกป้าย

ด้วยความปรารถนาดี

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2560,13:03   อ่าน 505 ครั้ง