วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดปากน้ำ

คำขวัญโรงเรียนวัดปากน้ำ

 

"สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี"  

 

                          ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.27 KB