ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร แบบ ป. 04
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 5 ก.พ. 2510
งบประมาณ : 280,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ ป.1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 586,893
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 2,400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหลวงพ่อเอม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 720,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2511
งบประมาณ : 12,514
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเมธัลชีส
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 670,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสุขา/หลังอาคาร ป. 1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 260000
เพิ่มเติม..